Браки

Число браков за год

база данных

Число браков в расчете на 1000 населения за год

база данных